Akcje SMS

Tradycyjna komunikacja SMS nie stanowi przeżytku we współczesnej reklamie i marketingu. Badania z ostatnich lat pokazują, że konsumenci przychylnie patrzą na wiadomości tekstowe z promocjami, kodami QR, ale też informacjami o nowych usługach, produktach, czy zmianach ruchu, itp. Bezpośredni marketing pozwala na szybkie i bezpośrednie dotarcie do odbiorcy z konkretnym komunikatem. Zapewnia przy tym wymianę dwustronną, w której konsumenci chętnie uczestniczą.

Akcje SMS dedykowane są dla firm z różnych sektorów. Z tego narzędzia bezpośredniego marketingu mogą z powodzeniem korzystać przedsiębiorcy małych, średnich i dużych firm, a także instytucje i fundacje.

Platforma komunikacyjna pozwala na przygotowanie w sposób profesjonalny i bez większych trudności ciekawej akcji SMS, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i profilu prowadzonej działalności. Umożliwia zaplanowanie akcji, wygenerowanie kodów QR, a także rozpoczęcie przedsięwzięcia. System daje możliwość kompleksowego przeprowadzenia działań.

 Do jakich zastosowań mogą być wykorzystane akcje SMS?

  • informacyjnych:

    o książkach, o obiektach, o zabytkach;
  • marketingowych:

    informacje o produktach i usługach, gry terenowe;
  • edukacyjnych:

    pobieranie materiałów, nagrań głosowych.

Osoby odbierające wiadomość, wysyłające SMS, czy skanujące kod są rejestrowane w systemie i pozwalają na tworzenie bazy SMS Center. Jednocześnie mogą w przyszłości otrzymywać komunikaty o zbliżonej formie bądź treści do tej, która przyczyniała się do ich zarejestrowania. System może być też wykorzystany do przekazywania dalszych komunikatów w postaci linków do nagrań, linków do materiałów, wskazówek w grze terenowej. Silnie angażuje to odbiorcę i pozwala budować relacje.

Akcje SMS można dostosować dowolnie do własnych potrzeb. W całym procesie opcji konfiguracji jest wiele. Wszystkie nastawione są na zwiększenie interakcji z odbiorcami.