Tło projektu

Jednostki administracji publicznej, jak urzędy miast czy gmin, muszą w swoich procedurach uwzględniać komunikację alarmową z mieszkańcami. Zadanie to realizowane może być na wiele sposobów - z różną skutecznością i kosztami. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie przygotowaliśmy pakiet usług o nazwie Mobilny Urząd, którego podstawą jest dwukierunkowa komunikacja mobilna (SMS, widomość głosowa).

Lesznowola to licząca ponad 20 tys. mieszkańców gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim. W plebiscycie Polska Przedsiębiorczość 2013 gmina została uznana za jedną z najlepszych na Mazowszu i w całej Polsce, dodatkowo Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik została uznana za „Najlepszego Wójta Roku”.

Zastosowane rozwiązanie

W roku 2011 na potrzeby gminy Lesznowola wykorzystaliśmy pakiet usług o nazwie Mobilny Urząd, które obecnie realizowane są w ramach platformy mProfi.pl W skład wdrożonej funkcjonalności wchodzą:

  • rejestracja użytkowników (mieszkańców) poprzez dedykowany formularz Internetowy (hiperlink: www.mprofi.pl/rejestracja/lesznowola) lub za pośrednictwem komendy SMS z telefonu komórkowego
  • moduły wysyłki wiadomości do poszczególnych grup odbiorców
  • moduł zarządzania wiadomościami zwrotnymi
  • narzędzia do prezentacji wyników, eksportu i importu baz danych

Rezultat

Wdrożenie pakietu Mobilny Urząd pozwala włodarzom gminy na natychmiastową komunikację z mieszkańcami. Usługa wykroczyła poza pierwotnie zakładane zastosowanie(powiadomienia alarmowe). Dziś wiele komunikatów dotyczy spraw z życia gminy (transport, kultura). Wygodne i intuicyjne metody rejestracji i rezygnacji odbiorców pozwoliły na szeroką popularyzację usługi w całym obszarze administracyjnym Lesznowoli.