Tło projektu

Praca zespołu wolontariuszy - rodziców w ramach Rady Rodziców nie należy do najłatwiejszych. Głównym wyzwaniem jest koordynacja zadań i przepływ informacji. Okazuje się, że znaczny odsetek „problemów” w środowisku szkolnym jest spowodowana jedynie brakiem wiedzy o danej sprawie. Stąd udrożnienie przepływu informacji było wyzwaniem jakie stało przed całą Radą Rodziców w Zespole Szkół w Łazach. Od roku szkolnego 2012 usługa mProfi znacznie usprawniła komunikację i funkcjonowanie Zespołu Szkół w podwarszawskich Łazach.

Zastosowane rozwiązanie

Jako narzędzie do komunikacji pomiędzy rodzicami zastosowaliśmy usługę mProfi z funkcją SMS. Dzięki intuicyjnej i samodzielnej rejestracji, rodzice sami decydowali, czy chcą otrzymywać treści związane z projektami Rady, czy nie. Co więcej, SMS jako wiadomość trafiająca „wprost do kieszeni odbiorcy”, gwarantuje, że wszystkie przekazane komunikaty zostaną odczytane prawie natychmiast po wysłaniu. To przewaga np. nad komunikacją e-mail. Stąd, Rada Rodziców przesyła za pomocą SMS do rodziców wiadomości, m.in.:

  • zaproszenia na zebrania
  • zaproszenia na wspólnie organizowane imprezy, np. piknik, aktywności sportowe
  • podziękowania za zaangażowanie, wykonane prace, itp.

Rezultat

Poziom zaangażowania rodziców w prace Rady znacznie zwiększył się po zastosowaniu usługi mProfi.pl. Problem braku wiedzy o organizowanych wydarzeniach z życia szkoły został znacząco zmniejszony, co skutkowało bardzo wysoką oceną pracy Rady Rodziców w oczach władz szkoły, gminy i samych rodziców.