Aby odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania współczesnego świata technologii i komunikacji, potrzebujemy otwartych i ciekawych ludzi.

Program Stażowy MATERNA Communications daje szansę studentom możliwość zdobycia wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach teleinformatycznych, sposobie pracy i stylu zarządzania w dużej międzynarodowej firmie. 

Nasz 3-miesięczny program obejmuje szkolenie wstępne,  które wprowadzi stażystę w świat telefonii mobilnej oraz pozwoli na zdobycie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Podczas głównej części stażu studenci będą wykorzystywać nabyte umiejętności, uczestnicząc w pracach tworzenia oraz utrzymania usług.

Do programu zapraszamy studentów III, IV i V roku studiów na kierunku elektronika, IT lub mechatronika z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, którzy osiągają sukcesy w środowisku akademickim i pozaakademickim, są otwarci na wyzwania, przedsiębiorczy i ambitni.

Za swoją pracę stażyści otrzymają konkurencyjne wynagrodzenie oraz atrakcyjny pakiet socjalny. Dla najlepszych przewidujemy możliwość kontynuacji współpracy z naszą firmą.

Zapraszamy do składania aplikacji.