Proponujemy nie tylko typową platformę SMS, ale także rozwiązanie Email2Sms. Pozwala na komunikację SMS poprzez przygotowanie wiadomości tekstowej i wysłanie optymalnie sformatowanej wiadomości e-mail. Przekazywana wiadomość zawierać powinna podstawowe dane takie jak: adres mailowy nadawcy, numer telefonu, klucz, a także treść. Konieczne jest dostosowanie formatu wiadomości. Komunikaty mogą być tworzone i wysyłane w kodowaniu: plain / quotedprintable / base64.

Przesyłanie wiadomości SMS przy użyciu programu do obsługi poczty email jest proste i ekonomiczne. Umożliwia przekazanie informacji do dużej liczby osób.

Rozwiązanie może być stosowane jako SMS dla firm z różnych branż i różnej wielkości. Krótkie wiadomości tekstowe przekazywane przez email mogą być wykorzystywane przy:

  • wysyłce dużej liczby komunikatów bez logowania do platformy SMS i przy wykorzystaniu książki adresowej poczty,
  • przekazywaniu wiadomości treściowych z użyciem aplikacji wspierających pocztę email,
  • informowaniu sytuacjach krytycznych i przekazywaniu alertów,
  • uzupełnianiu systemów logistycznych w internetowych sklepach.

Komunikacja SMS przy wykorzystaniu rozwiązania Email2Sms przypomina proces wysyłania tradycyjnej wiadomości mailowej. W trakcie realizacji przesyłki forma maila przenoszona jest na format SMS i w takiej postaci trafia do odbiorcy – właściciela numeru telefonu.

Email2Sms stanowi potężne narzędzie biznesowe dla firm małych, średnich oraz dużych. Rozwiązanie może być dostosowane do różnych funkcji biznesowych i pozwala na obsługę nieograniczonej liczby użytkowników. Wykorzystuje informacje zawarte w przygotowanym uprzednio SMS Center.

 Do najważniejszych zalet należy zaliczyć:

  • brak konieczności korzystania z oprogramowania,
  • możliwość przekazania do wielu osób lub grup numerów telefonów,
  • możliwość dostosowania nadawcy SMS ID,
  • opcja przekazania rozszerzonych wiadomości tekstowych (powyżej 160 znaków),
  • odbiór za darmo wiadomości.