Czym jest SMS marketing?

Stanowi skuteczne, proste i szybkie narzędzie reklamowe przeznaczone do komunikacji dwukierunkowej. Współcześni konsumenci przywiązani są do telefonów. Korzystają z nich codziennie i zawsze mają je pod ręką. Dlatego właśnie komunikacja SMS jest skuteczna. Pozwala na bezpośredni kontakt z Klientem, który – jak wykazują badania – lubi tę formę przekazu. Odbiorcy są usatysfakcjonowani tym, że mogą otrzymać informacje o aktualnych promocjach, czy też zniżki rabatowe.

Rozwiązania SMS dla firm przewidziane są dla przedsiębiorców z różnych sektorów i umożliwiają skuteczną reklamę oraz komunikację z Klientem. Wykorzystanie platformy SMS pozwala na optymalne dostosowanie tej formy reklamy do indywidualnych potrzeb.

 Co decyduje o skuteczności reklamy SMS?

Aby marketing SMS był efektywny i przynosił pożądane rezultaty konieczne jest odpowiednie przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii. Należy uwzględnić:

 • stworzenie odpowiedniej bazy danych

  – Warto przygotować taki SMS Center, który obejmuje numery osób, wyrażających zgodę na wykorzystanie ich numerów w celach marketingowych. Podczas kampanii z wykorzystaniem krótkich wiadomości tekstowych należy przekazywać informacje tylko pod te numery, których właściciele świadomie wyrazili zgodę na uczestniczenie w niej. Jednocześnie należy zapewnić im komfort, pozwalając na rezygnację w każdej chwili.
 • dopasowanie komunikatu do odbiorcy

  – Stworzona własna baza danych powinna być odpowiednio segmentowana, aby zapewnić możliwość późniejszego wyłonienia określonej grupy osób i wystosowania reklamy SMS, która będzie miała duże szanse na spotkanie się z zainteresowaniem po ich stronie. Istotne jest przekazanie wiadomości, którymi będą zainteresowani odbiorcy. Dobrą praktyką jest również personalizacja przekazu – np. zwrócenie się po imieniu.
 • dobranie właściwego czasu i częstotliwości

  – Należy przeprowadzić kampanię w taki sposób, aby się nie wydała konsumentom uciążliwa. Oznacza to, że wiadomości powinny być przesyłane w odpowiednich godzinach oraz przy zachowaniu odpowiedniej częstotliwości. Za najgorsze pory uznaje się godziny wczesnym rankiem i późnym wieczorem.
 • zapewnienie jasnego i czytelnego komunikatu

  – Osoba otrzymująca informację powinna natychmiast po jej przeczytaniu wiedzieć, co jej zostało zaproponowane. Komunikat powinien określać czy Klient może coś zyskać. W marketingu SMS należy stosować język korzyści. Warto skonstruować informację tak, aby odbiorca wiedział, jakie bezpośrednie korzyści jego dotyczą. Najlepiej natomiast jeśli poczuje, że proponowane rozwiązanie jest wyjątkowe.

 Zalety marketingu SMS

 • błyskawiczne dotarcie z przekazem do Klienta

  – wiadomości tekstowe są otwierane z reguły w bardzo krótkim czasie po ich otrzymaniu
 • wysoka skuteczność marketingowa

  – odpowiednio skonstruowana kampania dociera do faktycznie zainteresowanych Klientów
 • możliwość zastosowania komunikacji dwukierunkowej

  – platforma SMS umożliwia przekaz wiadomości w dwie strony
 • bardzo dobra mierzalność kampanii

  – w prosty sposób można zweryfikować ile osób otrzymało komunikat i ile skorzystało z oferty przedstawionej w wiadomości tekstowej
 • czytelny i zrozumiały przekaz dla odbiorcy

  – niewielka ilość znaków wymusza zwięzły przekaz
 • możliwość personalizacji wiadomości

  – spersonalizowana baza danych pozwala na wprowadzenie np. imienia i nazwiska

Zapraszamy do kontaktu z nami