Czym jest system powiadamiania SMS?

Stanowi system wykorzystujący krótkie wiadomości tekstowe do przekazywania powiadomień na urządzenia mobilne. Pozwala na informowanie odbiorców, użytkowników, Klientów, czy też znajomych o konkretnych wydarzenia, itp. System powiadomień SMS odznacza się wysoką elastycznością i uniwersalnością. Istnieje bowiem możliwość dostosowania jego funkcjonalności do indywidualnych, własnych potrzeb.

 Najważniejsze obszary wykorzystania

Firmy handlowe i sklepy internetowe

System powiadomień SMS zapewnia:

 • skuteczną komunikację wewnętrzną firmy,
 • dostępność do rekomendowanego i sprawdzonego systemu wymiany informacji,
 • monitorowanie transakcji w sklepach on-line.

Użyteczność:

 • spersonalizowane wiadomości tekstowe o rabatach, z życzeniami urodzinowymi,
 • informacje o statusie przesyłki,
 • powiadomienie o miejscu i terminie odbioru przesyłki.

Placówki edukacyjne

Platforma komunikacyjna ze spersonalizowanym SMS Center dzięki wiadomościom tekstowym pozwala na:

 • sprawną komunikację z uczestnikami kursów, studentami, itd.
 • efektywną wymianę informacji z Klientami, poszukującymi konkretnych kursów,
 • budowanie pozytywnego wizerunku marki.

Użyteczność:

 • przypomnienia SMS o terminie i miejscu zajęć lub szkoleń,
 • powiadomienie o zmianach zajęć,
 • linki do platform edukacyjnych, filmów, m materiałów dydaktycznych.

Firmy finansowe

System powiadomień SMS wpływa korzystnie na:

 • efektywny kontakt z Klientem,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa u Klientów,
 • tworzenie obrazu nowoczesnej firmy i profesjonalnej obsługi Klienta.

Użyteczność:

 • informacja tekstowa o spotkaniu z doradcą finansowym w placówce,
 • przypomnienia o terminie wygaśnięcia ubezpieczenia.

Urzędy i instytucje

System powiadomień SMS umożliwia:

 • szybki i ciągły kontakt z mieszkańcami, interesantami,
 • przekazywanie informacji o wydarzeniach kulturalnych, remontach dróg, itp.
 • przeprowadzenie ankiety dotyczące obsługi administracji.

Użyteczność:

 • powiadomienia o zmianach w organizacji ruchu,
 • marketing SMS.

Firmy motoryzacyjne

Platforma SMS przeznaczona do informowania Klientów zapewnia:

 • szybszy kontakt z Klientem,
 • podniesienie jakości obsługi,
 • ograniczenie kosztów,
 • poprawa obiegu komunikacji wewnętrznej.

Użyteczność:

 • przypomnienia o przeglądzie technicznym,
 • powiadomienia SMS o naprawie i kwocie zapłaty,
 • informacje o dniu i godzinie dostawy przesyłki,
 • reklama SMS.

Obsługa windykacji

System powiadomień SMS pozwala na:

 • lepszą komunikację z dłużnikiem,
 • poprawę skuteczności zespołu,
 • ograniczenie wydatków przedsiębiorstwa.

Użyteczność:

 • przypomnienia SMS o ostatecznym terminie zapłaty należności,
 • powiadomienia o wpłynięciu i zaksięgowaniu wpłaty.

 Co oferujemy?

Możemy zaproponować rozwiązanie dedykowane do masowej wysyłki wiadomości tekstowych dla instytucji publicznych oraz firm z różnych branż. To ciekawa propozycja platformy SMS dla firm oraz innych podmiotów, pragnących zapewnić komfort komunikacji swoim Klientom. Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają wysoką ochronę bazy klientów i wgląd do historii (transakcji, wizyt, zakupów, usług, itp.).