Inteligentny System Zapowiedzi Słownych – czyli o IVR

Interactive Voice Response jest to system informacji głosowej zautomatyzowany przez aparaty telefoniczne. Pozwala na interaktywną obsługę dzwoniących, stanowiąc zarazem samoobsługowy i szybki kanał dostępu do informacji, czy też usług dla użytkowników. Przejawia się w komunikacie odsłuchiwanym po nawiązaniu połączenia. Wcześniej jest on nagrany w taki sposób, aby umożliwić dzwoniącym osobom wybór jednej z opcji menu w wariancie tonowym DTMF lub za pomocą rozpoznawania mowy.

 Obszary zastosowań

System wykorzystywany jest przy obsłudze dużej ilości połączeń telefonicznych, w związku z czym najczęściej występuje w tzw. Call Center. Wykorzystywany bywa także w:

 • bankowości telefonicznej,
 • telemarketingu,
 • prywatnych klinikach (lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych),
 • rezerwacji hoteli,
 • obsłudze programów lojalnościowych,
 • głosowaniach w telewizyjnych programach rozrywkowych,
 • obsłudze klienta przez operatorów telefonii komórkowej,
 • i wielu innych obszarach.

Inteligentny system zapowiedzi słownych wykorzystywany jest przede wszystkim do weryfikacji i gromadzenia danych, prezentowania informacji, elektronicznej rezerwacji.

 Korzyści systemu

System IVR zapewnia użytkownikom liczne korzyści, z których najważniejsze to:

 • skalowalność

  – możliwość rozbudowy sieci od jednej linii do rozbudowanej konstrukcji z wieloma jednoczesnymi dostępami,
 • kompatybilność

  – system możne współpracować z zewnętrznymi bazami danych, dzięki wykorzystaniu dopracowanych interfejsów,
 • prosta obsługa

  – IVR jest łatwy w zaimplementowaniu oraz sterowaniu przez administratorów, jednocześnie nie stwarza problemów w obsłudze dzwoniącym,
 • personalizacja

  – system pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb obsługującego oraz umożliwia wprowadzenie autoryzacji Klienta na podstawie własnych danych dostępowych,
 • ograniczenie kosztów

  – działanie automatycznego systemu zapowiedzi słownych pozwala na wyeliminowanie pracy konsultanta bądź pozyskanie informacji od klienta już na etapie kontaktu poprzedzającego właściwą rozmowę z konsultantem.

Zapraszamy do kontaktu z nami