Czym jest m-Coaching SMS?

Usługa polegająca na automatycznym procesie ankietowania uczestników szkolenia. System zadaje pytania przygotowane przez trenera zgodnie z tematyką grupy (kursu) do której jest zarejestrowany uczestnik szkolenia (tekstowo SMS-em lub głosowo dla opcji IVR). Odpowiedzi typu zamkniętego (odsyłane SMS-em zwrotnym lub poprzez wybór opcji menu IVR) są automatycznie oceniane. Odpowiedzi na pytania otwarte są zapisywane (tekstowo dla SMS lub głosowo w pliku dla IVR) i udostępniane do oceny przez trenera poprzez aplikację www.  Dobierane losowo pytania dla każdego uczestnika szkolenia grupowane są w zestawy, które startują od określonego dnia i wysyłane są wg uzgodnionego przez trenera i uczestników terminarza. Prawidłowe odpowiedzi są uznawane jeśli zmieściły się w wyznaczonym limicie czasu. Dostępne są raporty oceniające wiedzę i zaangażowanie uczestnika szkolenia w różnych przekrojach oraz ilość poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych pytań pozwalające ocenić jakość procesu szkoleniowego.

LOGOWANIE do systmu demonstracyjnego.

Dla kogo ta usługa?

Rozwiązanie ma zastosowanie w każdej firmie szkoleniowej prowadzącej długotrwały proces szkoleniowy dla różnych grup uczestników szkolenia. System pozwala ocenić poziom wiedzy i zaangażowanie kursanta. Ponadto system dostarcza informacje służące do oceny jakości i „czytelności” materiału szkoleniowego na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego.

Jak działa usługa m-Coaching SMS

Rozwiązanie ma zastosowanie w firmie szkoleniowej prowadzącej długotrwały proces szkoleniowy dla grup uczestników szkolenia. Szkolenia prowadzone są wg różnych działów (projekty) w grupach uczestników szkolenia w dłuższych okresach czasu (etapy). Trenerzy ustalają pytania szkoleniowe, ich metodę (SMS lub IVR), typ (otwarte, zamknięte), liczbę punktów za prawidłową odpowiedz oraz przydział do zestawu pytań (etapu). Pytania przypisane są do danego zestawu (etapu) szkolenia. Typy pytań zamknięte i otwarte mogą być stosowane jednocześnie w każdym etapie. Administrator użytkownika zarządza procesem szkoleniowym przydzielając i aktywując zestawy pytań (etap) do określonej grupy szkoleniowej. Godziny i dni dystrybucji pytań do grupy są wcześniej uzgodnione z uczestnikami szkolenia i realizowane w postaci dziennej podstawowej wysyłki (porannej) oraz rezerwowej (wieczornej)  dla tych, którzy nie mogli rano udzielić odpowiedzi.  Można pomijać wskazane dni dystrybucji pytań (dni świąteczne, wybrane). Pytania generowane są losowo  dla każdego uczestnika szkolenia z danego zakresu pytań. Lista pytań winna być nadmiarowa, jeżeli zabraknie wysyłka będzie wstrzymana z komunikatem dla administratora. Odpowiedzi na pytania SMS są uznawane w ramach limitu czasu, pytania IVR są uznawane w ramach jednego połączenia. Pytania zamknięte są automatycznie oceniane. Administrator ustala parametry dystrybucji pytań: dla której grupy uczestników szkolenia, od kiedy aktywne, pytania z jakiego zestawu (etapu), ile pytań, częstotliwość wysyłki, czas wysyłki. Administrator monitoruje procent zaawansowania procesu wysyłek do grup. Trener monitoruje i ocenia „ręcznie” odpowiedzi na pytania otwarte wg zakresu punktów ustalonego dla danego pytania podczas jego zakładania. System raportuje pracę w kilku przekrojach: na etap, na grupę, na uczestnika szkolenia. Dostępny jest ranking pytań wg ilości zdobytych punktów w celu monitoringu trudnych partii materiału. Trener ma dowolność mieszania technik pytań  SMS i IVR oraz otwartych i zamkniętych w dowolnym zestawie pytań (etapie).

 

Zadowoleni Klienci

Sandler Training Polska – członek największej na świecie organizacji szkoleniowo-doradczej z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą o zasięgu globalnym. Na platformie m-Coaching SMS Sandler Polska przeprowadziła szereg cyklów szkoleniowych dla największych korporacji z branży bankowej i ubezpieczeniowej.

Zapraszamy do kontaktu z nami