mProfi.pl stanowi odpowiedź MATERNA Communications na rosnące potrzeby Klientów z sektora małych i średnich firm.

Usługi

mProfi jest specjalistyczną platformą telekomunikacyjną dla wsparcia procesów telesprzedażowych, jak i utrzymania oraz budowania relacji z istniejącymi klientami. Ideą działania platformy jest prostota oraz intuicyjność obsługi przez użytkownika. mProfi to także doskonałe narzędzie promocyjne, które wyręcza firmy w prowadzeniu działań typowo marketingowych, jak choćby dystrybucji informacji-agendy na temat danego wydarzenia, przeprowadzanie głosowania lub ankiety czy zbieranie opinii odnośnie do danego produktu.

Zastosowania

mProfi to rozwiązanie niezwykle wygodne. Pomoże sprzedać, utrzymać oraz windykować, pobudzać, aktywizować, zabawiać. Naszym klientom przekazujemy narzędzia umożliwiające samodzielne, masowe wysyłanie faksów, wiadomości, powiadomień (np. w formie SMS) do sieci komórkowych i wiadomości głosowych - także do posiadaczy telefonów stacjonarnych. Bardzo ważnym elementem usługi mProfi.pl są moduły do tworzenia baz kontaktów: klientów, petentów, pacjentów oraz pracowników.

Więcej informacji na stronie www.mProfi.pl